Hälsa och skönhet

KOLIK

2009-07-25 09:01 #0 av: Tin-Tin74

Kolik är inte som många tror en diagnos utan är egentligen ett samlings begrepp på symtom för mag och tarm smärta. Ordet KOLIK kommer från grekiskans ord ”koliké” som betyder ”tarmsmärta/tarmkramp”. Oavsett orsaken är symptomen ofta lika och det vi kallar kolik är alltså olika varianter på magsmärta.

Hästar visar precis som vi människor olika hög smärttröskel och smärt på olika sätt. Hästar är tåliga djur och det är svårt att avgöra vad som gör ont och hur mycket ont den har. Smärta från mage och tarm, dvs från glatt muskulatur, är ofta kraftigare än smärta från muskulatur runt skelettet.


Olika typer av kolik:


Gaskolik
När tarmarna är fyllda med stora mängder gas kallar man det för gaskolik. Ofta är orsaken till gaskolik hastigt foderbyte, dålig kvalité på fodret eller bristfälliga foderrutiner. Med hjälp av lite motion kan gaskolik ofta gå över av sig självt. Man ska alltid ringa veterinär direkt för att vara säker på att det är gaskolik så man inte utsätter sin häst för onödigt lidande och risktagande. Kolik symptom förändras ofta snabbt under kort tid.

Förstoppning


Foderbyte, dåligt vatten intag, parasiter och långa transporter försämrar tarmaktiviteten och orsakar förstoppning som ofta är lokaliserad till grovtarmen. Förstoppning i grovtarmen är inte ovanligt vid höstens installning då hästen ganska tvärt byter foder. Olika typer av parasiter kan ofta orsaka förstoppning i tunntarmen hos unghästar. Bandmaskförekomst kan orsaka skador på tarmen och ge nedsatt tarmmotorik och orsaka förstoppning i blindtarmen. Förstoppningsbesvär kan vara långvariga och vanliga symptom är mtvägran och allmän oro. Veterinär kan ofta försöka lösa förstoppningen genom att ge hästen parafinolja via en sond i nässvaljet och dropp som stimulerar tarmmotoriken.
Föl kan bli drabbade av tarmbeckförstoppning. Fölets tarmbeck ska normal vara tömt inom 12 timar. Tarmbecket är format till hårda små mörka bollar. Om fölet har svårt att få ut allt tarmbeck stoppar det upp tarmarna och orsakar kolik hos fölet. Detta går som tur är ofta att lösa hemma genom att ge microlax, men man ska ändå alltid kontakta veterinären för rådgivning först.

Tarmvred


Tarmomvridning eller tarmlägesförändringar ger plötsliga och mycket häftiga symptom på fullständigt stopp i tarmarna. Tarminkarceration, dvs då tarmen klämts in i ett mellanrum i buken, och tarmvagination, då tarmen går ini sig självt ger samma kolikbsvär som när tarmen vrider sig. Dessa tillståd är mycket smärtsamma och kräver oftast kirurgiskbehandling.

Buk och tarm inflamation

Dåligt foder, parasiter och bakterier kan ge upphov till inflamationer och diarré som ofta orsakar uttorkning. Tecken på Bukhinneinflamation är kraftigt förhöjd kroppstemperatur och koliksymptom. Hästen behöver oftast akut intensivvård på hästsjukhus.

Sandkolik


I södra Sverige där hästar går på hårt avbetade sandjordsbeten och lätt får i sig sand är sandkolik vanligt. Sanden lägger sig i tarmarna och ger så småningom upphov till varierande grad av kolik.

Andra varianter


Hos dräktiga ston kan livmodern vid lägesförändring ge koliksymptom. Tarmar kan av någon anledning komma på fel sida om mjälten. Efter diskusition med veterinär kan det lösas med svält, dropp och motion, men ibland krävs kirurgiskt ingrepp. Magsårvisar sig ofta genom kortvariga kolikkänningar och ehandlas med magsårsmedicin. Hinstar kan få pungbråck, där tarmen kläms in i pungsäcken. Fölets urinblåsa kan brista underfölningen och kräver omedelbar operation.

Vilka symptom tyder på Kolik?


Koliksymptomen kan variera mycket. Allt från endast nedsatt matlust till våldsamt och okontrollerat rullande.
Vanliga tecken på kolik är:
• Nedsatt eller upphörd foderlust
• Ligger ned onormalt mycket
• Tittar sig åt flankerna
• Ökad hjärtfrekvens
• Skrapar med hovarna
• Ökad andningsfrekvens
• Svettas
• Diarré
• Ställer sig i sträckt ställning
• Ingen avföring
• Intar urineringsställning
upprepade gånger
• Rullar sig okontrollerat och
Våldsamt


De första åtgärderna:

Gör dig en klar bild av symptomen. Iaktta hästen en stund, så att du kan ge en klar och konkret redogörelse för hästens beteende. Hur yttrar sig anfallet? Matvägrar hästen? Står den bara och skrapar - eller lägger den sig ned så fort den släpps? Reser den sig igen. Och i så fall hur snart? Tittar den mot buken? Kastar den sig hejdlöst i boxen? Har den slagit sönder sig själv eller boxinredningen?


Ta puls och temperatur på hästen. Vid kontakt med veterinär kommer denne ofta att fråga direkt om puls och temperatur. Du bör kunna ge svar direkt. Normal puls är 28-40 slag per minut. Har Du inte stetoskop kan Du lättast ta pulsen på insidan en ganaschen.


Lyssna efter tarmljud. Lägg örat mot bukväggen vid hästens flank och lyssna efter "kurrande" eller andra ljud som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Sådana ljud tyder på bibehållen matsmältningsfunktion, vilket är positivt. En tyst mage talar för sämre tarmmotorik.


Kontrollera slemhinnorna. Har slemhinnan i ögon och mun normal färg? Jämför med en frisk häst. Lättast kontrolleras slemhinnorna i munnen. En frisk häst har normalt ljusrosa slemhinnor. Hästar med allvarlig kolik kan ha mörkröda slemhinnor. Kapillär återfyllnadstid är hur lång tid det tar för slemhinnan att återfå sin ursprungsfärg efter att Du tryckt på den. Ju längre tid desto sämre cirkulation. Normalt är < 2,5 sek.


Kontrollera avföringen. Du bör konstatera om hästen över huvud taget haft någon avföring och om den i mängd, färg, konsistens och lukt skiljer sig från det normala.


Det är även bra om Du kan ha en utförlig sjukdomshistoria tillhands och berätta om det är första gången hästen har kolik, när symtomen började och hur kraftig smärtan verkar vara. Det är även bra att veta när hästen senast blev avmaskad och vilket preparat som användes.

Vad gör jag med hästen?


Det är viktigt att du verkligen studerar hästen enligt ovanstående schema - och att du inte utelämnar någon punkt. Veterinären får då ett bra underlag för att gradera symptomen - och därmed för att avgöra om och hur snabbt veterinärbehandling ska sättas in. Ofta kan veterinären efter en klar symptombeskrivning per telefon ge hästägaren instruktioner om hur hästen ska hanteras tills veterinären är på plats.
Om hästen visar lättare koliksmärtor, kan det ofta vara lämpligt att flytta den till en större box. Allt foder ska vara borttaget. Hästen kan också släppas ut i till exempel en ridhusmanege eller på en loge - eller på annat sätt ges tillfälle att röra sig fritt under fortlöpande tillsyn. Det är olämpligt att köra, rida, longera eller på annat sätt utsätta hästen för krävande motion. Detta kan öka riskerna för hjärtpåverkan och andra komplikationer.
När ska jag tillkalla veterinär?
Om hästen visar tecken på kraftig smärta eller stark oro tillkallas alltid veterinär. Detta gäller även när hästen kastar sig omkull, rullar över rygg, svettas eller har en puls som överstiger 70 slag per minut.
I de flesta fall då en häst visar koliktecken är det klokt att ta en telefonkontakt med veterinär och låta denne bedöma symptomen. Om hästens tillstånd hastigt skulle förvärras, har veterinären då en god bild av det inledande förloppet.
De flesta av landets större hästkliniker kan utföra de operativa ingrepp i bukhålan som kan bli aktuella vid ett kolikanfall med ett häftigt förlopp. Om ingreppet utförs i tid, är prognosen för tillfrisknande oftast god.

Hur kan man förebygga kolik?


I det förebyggande arbetet för att minska risken för att hästen ska fåkolik, fyller du som djurägare en viktig funktion. Det finns flera saker du kan göra själv.

Foder eller utfodringsbetingad kolik är relativt vanligt. Risken kan minskas väsentligt genom att:
• Se till att hästen har riklig tillgång på friskt vatten. En stor häst dricker närmare 30 liter vatten om dagen.
• En del vattenkoppar som finns på marknaden ger inte tillräcklig mängd vatten per minut. Det kan bero på vattentrycket i Ditt stall eller på vattenkoppens ventil. Du kan själv mäta hur mycket vatten Din vattenkopp ger genom att ställa en stor hink under vattenkoppen. Tryck in trycket i en minut och mät sedan hur mycket vatten Du fick i hinken. Vi rekommenderar 10-20 liter / minut för hästar.
• De flesta hästar får kolik av det de äter. Utfodra med foder av bra kvalité. Dålig hygienisk kvalité på fodret, exempelvis mögligt hö eller dålig halm, kan störa den normala bakteriefloran i tarmen.
• Gör upp en daglig rutin för utfodring.
• Dela upp dagsransonen på flera givor än ett stort mål.
• Ge inte för stora mängder spannmål och energirika koncentrat. För
• mycket kraftfoder kan ge en feljäsning av bakterierna i tarmen.
• Gör alla foderbyten successivt. Tvära foderbyten kan orsaka rubb-
• ningar i tarmfloran, eftersom tarmbakterierna måste ha tid att ställa
• om sig.
• Motionera hästen regelbundet.
• Kontrollera hästens tänder med jämna mellanrum. Särskilt viktigt
• hos gamla hästar och under tandfällningsperioden hos unga hästar.
• Vid tandfel tuggar hästen fodret sämre, vilket ger en sämre nedbryt- ning av fodret i mag/tarmkanalen.
• Avmaska enligt rekommendationer, var noga med föl och unghästar.
• Ge hästar som lätt får förstoppning vid installningen (vid övergång
• från bete till stallutfodring) ett bra grovfoder och extra lösande foder,
• exempelvis betfor, melass eller morötter, och eventuellt 2-3 dl
• paraffinolja.


Orsaker till kolik kan vara många och ofta vet man aldrig säkert vad som utlöste anfallet.
Eftersom kolik kan vara allt från gaser till tarmomvridningar rekommenderas att man alltid ringer veterinär.

Källa: www.agria.se
www.hastsjukhusetstromsholm.se
www.spah.se

 

 

Anmäl
2009-07-25 21:34 #1 av: sthlmsjenna

minns när hero hade lekt rövare och kommit ut ur boxen en natt. Han nafsade glatt i sig all kraft som fanns ute. Han hade alltså fått i sig ca. 7 kg havre ,3 kg annan kraftfoder och en hink med morötter/äpplen. Och Hero får absolut inte äta havre.

Så min dag spenderades i stallet då jag promenerade i snöstorm i 3 timmar och höll koll på honom så han ej fick rejäl kolik. Tur nog så mådde han bra, lite trött och magont hade han dock.

Sthlmsjenna - Sajtvärd på ridtravare.ifokus. 

Sveriges största ridtravarblogg - http://stockholmsjenna.se

Anmäl
2009-07-26 01:30 #2 av: [Zkold]

Himla bra artikel!

Glöm inte min blogg om min unghäst Prick --> www.rebeccaskold.com

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.