Kategori 1

Dags för val - hästpolitiken

2010-09-02 17:14 #0 av: sthlmsjenna

Snart är det val igen. Och de flesta som är över 18 år och har rösträtt har fått sina röstkort hem i brevlådan nu. Men räknar du in hästpolitiken i ditt val?

Att välja ett parti är rätt så krångligt tycker jag. Det är en heldel att hålla reda på samt att kunna läsa mellan raderna.

Och nu nä det snart är dags för val så är det inte så många som räknar med hästpolitiken i sitt val.

Eftersom vi är många här på ridtravare.ifokus som har egen häst, eventullet företag samt är aktivta inom hästnäringen så tänkte jag dela med mig utav de punkter som de olika partierna har för hästpolitiken.

Moderaterna
Uppma¨rksamma ha¨stsektorns ma°nga positiva effekter som till exempel arbetstillfa¨llen, turism och fritids- sysselsa¨ttning fo¨r barn och ungdomar.
- Att Sverige ska vara en stark ro¨st fo¨r ett ba¨ttre djurskydd i hela EU.
- Fortsa¨tta satsningen pa° Idrottslyftet som sta¨rker ro¨relse, ha¨lsa och friskva°rd och som kommer ha¨stsporten till del.
- Va¨rna ridningens viktiga roll som Sveriges sto¨rsta handikappidrott.
- Verka fo¨r en ja¨msta¨lld tilldelning av resurser till ba°de flickors och pojkars idrottsverksamhet, sa°va¨l nationellt som lokalt.
- Att va¨rdegrunder fortsa¨tter att utvecklas fo¨r ta¨vling med ha¨st.
- Arbeta fo¨r att ha¨stsektorn ska vara en naturlig del av att utveckla landsbygden och bidra till att na° EU:s miljo¨ma°l.
- Sto¨dja fortsatt forskning fo¨r ba¨ttre djurva°rd och djurha¨lsa.
- Sta¨rka arbetet med regelfo¨renklingar och fo¨rba¨ttrade villkor fo¨r Sveriges entrepreno¨rer, da¨ribland inom ha¨st- na¨ringen.

Centerpartiet
- Underlätta för hästföretagande och ridturism, bland annat genom minskat regelkrångel och sänkta avgifter för att anställa.
- Att medlen till idrotten ska vara jämnställt fördelade mellan killar och tjejer.
- Öka satsningarna på forskning kring hästen och hästnäringen.
- Ridsporten ska vara jämnställd med andra idrotter som personalvårdsförmån.
- Ridsporten ska vara tillgänglig för alla och man vill därför satsa på lokal infrastruktur kring hästnäringen, bussen ska gå till stallet, vägen ska vara upplyst etc.
- Tillsätta en grupp med särskilt uppdraf att se över regelkrångel för hästnäringen.

Socialdemokraterna har ingen särskild hästpolitik. Kristdemokraterna har ingen särskild hästpolitik. Däremot har Miljöpartiet och Vänsterpartiet några konkreta förslag. Tillsammans kör då de rödgröna ett gemensamt race.

Rödgröna
- Inrätta en djuretisk ombudsman - en DjurO.
Den ska verka för en god etisk grund, utvärdera djurskyddskontrollen, ta fram artkaraktäristika, göra djuretiska årliga revisioner samt ge djuretiska råd.
- Jordbruksverket skall fortsatt ha ansvar för att verka för ett gott djurskydd, fungera som en central kontrollmyndighet, anslå medel till djurskyddsfrämjande forskning samt vara förvaltningsmyndighet för djurskyddet och meddela föreskrifter.
- Bedömningen är att inrättandet av en DjurO kräver en medelstilldelning på ungefär 20 miljoner kronor. För att djurskyddstillsynen skall möjliggöras på ett tillfredställande sätt krävs ytterligare resurser. Finansieringen kan ske genom att kontrollera till viss del, eller fullt ut, täcks av kontrollavgifter. I takt med att avgiftsfinansieringen stärks kan skattefiansierringen minskas.

Jag hoppas att ni fick lite mer hjälp nu inför ert val om ni räknar in hästpolitiken.

Sthlmsjenna - Sajtvärd på ridtravare.ifokus. 

Sveriges största ridtravarblogg - http://stockholmsjenna.se

Anmäl
2010-09-03 00:45 #1 av: Zaphix

Djurens Rätt har en kampanj som heter "Rösta för djuren" som är helt värt att kika på.

Där ser man vad de olika partierna har för politik ang. djurrättsfrågor. I alla fall i många viktiga frågor.

http://alliansfordjuren.se/

Alla som bryr sig om djurrätt bör läsa där. För mig är det en viktig fråga i valet, så det böev rätt tydligt vilket parti man bör lägga sin röst på. Så det kändes bra. :)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.